کلینیک دکتر برهانی حقیقی

کارفرما : آقای دکتر افشین برهانی حقیقی

عنوان پروژه : طراحی و توسعه وب سایت کلینیک دکتر برهانی حقیقی

سال تولید : 1399

زبان ها : فارسی، انگلیسی، عربی

آدرس : www.drborhani-haghighi.com

تکنولوژی های بکار رفته : 

ASP.Net MVC C# , SQL Server , Html 5 

تصاویر

برچسب ها

دکتر برهانی حقیقی نورولوژیست مغز و اعصاب متخصص مغز و اعصاب وب سایت شیراز