گروه آموزشی مدآرت

کارفرما : خانم دکتر فروغ ذاکری

عنوان پروژه : طراحی و توسعه وب سایت فروش دوره آموزشی گروه آموزشی مدآرت

سال تولید : 1401

زبان ها : فارسی

آدرس : www.medart.group

تکنولوژی های بکار رفته : 

ASP.net Core C#, Angular Js, .Net Core API , SQL Server , Html 5 

تصاویر

برچسب ها

گروه آموزشی مدآرت مدآرت گروه آموزشی طراحی وب سایت MedArt Med Art MedArt Group