سامانه کنترل بلیت آراپندار

کارفرما : رضا عزیزی

عنوان پروژه : طراحی و توسعه نرم افزار کنترل بلیت

سال تولید : 1395

به سفارش : شرکت فناوری اطلاعات آرا پندار

زبان ها : فارسی

پلتفرم ها : Windows

تکنولوژی های بکار رفته : 

C# .net, Sqlite, .NET Remoting

تصاویر

برچسب ها

بلیت کنترل کنترل بلیت آراپندار شیراز سامانه فروش نرم افزار