سامانه مدیریت املاک

کارفرما : مهندسین مشاور مبنا راه البرز

عنوان پروژه : طراحی و توسعه نرم افزار سامانه مدیریت املاک

سال تولید : 1396

به سفارش : شرکت فناوری اطلاعات آرا پندار

زبان ها : فارسی

پلتفرم ها : Windows

تکنولوژی های بکار رفته : 

C# .net, SQL Server, DevComponents 

تصاویر

برچسب ها

املاک کنترل مبنا مبنا راه آراپندار شیراز سامانه کنترل نرم افزار