کارشناسان دادگستری فارس

کارفرما : کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس

عنوان پروژه : طراحی و توسعه اپلیکیشن معرفی و دسترسی به کارشناسان رسمی دادگستری فارس 

سال تولید : 1395

به سفارش : جناب آقای جمال خواه

زبان ها : فارسی

پلتفرم ها : ANDROID

دانلود اپ ANDROID :  دانلود از دراپ باکس

تکنولوژی های بکار رفته : 

ASP.net C# , SQL Server , Html 5 , Android , Java

تصاویر

برچسب ها

دادگستری کارشناسان دادگستری کارشناس کارشناسان فارس شیراز اپ اپلیکیشن اندروید