سامانه فروش و کنترل بلیط

کارفرما : دانشگاه شیراز

عنوان پروژه : طراحی و توسعه سامانه فروش و کنترل بلیط

سال تولید : 1396

به سفارش : شرکت پارسیس

زبان ها : فارسی

پلتفرم ها : ANDROID ، Windows ، Web

اجرا شده در : 

   - باغ ارم شیراز

   - موزه تاریخ طبیعی شیراز

   - نارنجستان قوام شیراز

تکنولوژی های بکار رفته : 

ASP.net C# , SQL Server , Html 5 , Android , Java, Sqlite 

تصاویر

برچسب ها

دانشگاه دانشگاه شیراز موزه باغ نرم افزار وب وب سایت بلیط کنترل باغ ارم شیراز موزه تاریخ طبیعی شیراز نارنجستان قوام شیراز کنترل بلیط