باشگاه مشتریان و خدمات یاس اسپا

کارفرما : خانم تقی زادگان

عنوان پروژه : طراحی و توسعه نرم افزار باشگاه مشتریان و خدمات

سال تولید : 1396

زبان ها : فارسی

پلتفرم ها : Windows

تکنولوژی های بکار رفته : 

C# .net, SQLite, DevComponents 

تصاویر

برچسب ها

اسپا یاس یاس اسپا باشگاه مشتریان باشگاه نرم افزار خدمات