سامانه هوشمند فراخوان بیمار

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عنوان پروژه : طراحی و توسعه نرم افزار سامانه هوشمند فراخوان بیمار

سال تولید : 1394

به سفارش : شرکت اندیشه نگار آریان

زبان ها : فارسی

پلتفرم ها : ویندوز

اجرا شده در : 

   - بيمارستان دستغیب شیراز

   - درمانگاه فوق تخصصی چشم پوستچی شیراز

   - مرکز جامع ژنتیک پزشکی جنوب کشور

تکنولوژی های بکار رفته : 

C# .net, SQL Server, DevComponents 

تصاویر

برچسب ها

درمانگاه درمانگاه پوستچی نوبت دهی بیمارستانی درمانگاهی نرم افزار بیمارستان دستغیب مرکز ژنتیک شیراز