اتوماسیون مدیریت فرآیند، گردش کار و پرسنلی

کارفرما : آقای محمدی

عنوان پروژه : طراحی و توسعه اتوماسیون مدیریت فرآیند و گردش کار

سال تولید : 1395

زبان ها : فارسی

آدرس : www.parsetc.ir

تکنولوژی های بکار رفته : 

ASP.net C# , SQL Server , Html 5 

تصاویر

برچسب ها

تکتا شیراز شیراز تکتا کمپانی بازرگانی مدیریت فرآیند گردش کار بدون کاغذ پرسنلی وب وب سایت