مدیریت خدمات و گارانتی پس از فروش

کارفرما : شرکت میراب سان پارس

عنوان پروژه : طراحی و توسعه نرم افزار مدیریت خدمات و گارانتی پس از فروش

سال تولید : 1395

به سفارش : شرکت اسنوتک

زبان ها : فارسی

پلتفرم ها : ویندوز

تکنولوژی های بکار رفته : 

C# .net, SQL Server, DevComponents 

تصاویر

برچسب ها

میراب سان پارس شیراز گارانتی خدمات پس از فروش نرم افزار